top of page

Izihlangu Zikamama by The One Who Sings lyrics and translation


IZIHLANGU ZIKAMAMA


Ziyandisokolisa ezi zihlangu ndizithengelwe ngumama

Ziyandisokolisa ezi zihlangu ndizithengelwe ngumama

Kodwa ndiyode ndifike

Ndiyode ndifike mnta’ kamama

Kodwa ndiyode ndifike

Ndiyode ndifike mnta’ kamama

Iyakusokolisa lentombi yakho uyithanda kangaka

Iyakusokolisa lentombi yakho uyithanda kangaka

Kodwa niyode nifike

Niyode ndifike mnta’ kamama

Kodwa niyode nifike

Niyode ndifike mnta’ kamama


Nal’ uthando emva kwendlu

Nal’ uthando emva kwendlu


Iyandisokolisa le nkwenkwe yam ndiyithanda kangaka

Iyandisokolisa le nkwenkwe yam ndiyithanda kangaka

Kodwa ndiyode ndifike

Ndiyode ndifike mnta’ kamama

Kodwa ndiyode ndifike

Ndiyode ndifike mnta’ kamama

Nang’ amandla emva kwendlu

Nang’ amandla emva kwendlu


Ziyandisokolisa ezi mbadada ndizithengelwe ngumama

Ziyandisokolisa ezi mbadada ndizithengelwe ngumama

Kodwa ndiyode ndifike

Ndiyode ndifike mnta’ kamama

Kodwa ndiyode ndifike

Ndiyode ndifike mnta’ kamama

Azisandifaneli izihlangu zikamama!


IZIHLANGU ZIKAMAMA TRANSLATION

IZIHLANGU ZIKAMAMA = MAMA’S SHOES


I’m struggling with these shoes that mama bought me

I’m struggling with these shoes that mama bought me

But I’m gonna get there

I’m gonna get there my brethren

But I’m gonna get there

I’m gonna get there my sistren


You’re struggling with this girl you love so much

You’re struggling with this girl you love so much

But you’re gonna get there

You’re gonna get there my sistren

But you’re gonna get there

You’re gonna get there my brethren

There is love not far from home

There is love not far from home

I’m struggling with this boy that I love so much

I’m struggling with this boy that I love so much

But I’m gonna get there … Oh!

I’m gonna get there my brethren

But I’m gonna get there

I’m gonna get there my sistren


There is power not far from home

There is power not far from home


I’m struggling with these old shoes that mama bought me

I’m struggling with these old shoes that mama bought me

But I’m gonna get there …

I’m gonna get there my sistren

But I’m gonna get there

I’m gonna get there my brethren

Mama’s shoes don’t suit me no more!


Recent Posts

See All

Comments


  • Instagram
  • TikTok
  • Facebook
  • Spotify
  • Apple Music
  • LinkedIn
  • YouTube
bottom of page