top of page

Lullaby for Zen by The One Who Sings lyrics and translationLULLABY FOR ZEN


Kwathi ke kaloku ngantsomi

Kwakukho inyanga nelanga

Bonke abantwana babevuya kakhulu ukuhlala phantsi kwelitha lelanga


Sithandwa

Sithandwa seli lizwe nguwe

Uyathandwa mntan’ am

Uthandwa ngumama

Uthandwa ngutata

Sonke siyakuthanda


Everybody loves you

Everybody loves you


TRANSLATION:


Once upon a time

There was the moon and the sun

All of the children were very happy to sit below the rays of the sun


Beloved

The Beloved of this world is you

You are loved my child

You are loved by mama

You are loved by tata

We all love you


Everybody loves you

Everybody loves you


by The One Who Sings 2021


Recent Posts

See All

Comentarios


  • Instagram
  • TikTok
  • Facebook
  • Spotify
  • Apple Music
  • LinkedIn
  • YouTube
bottom of page